Bài 3 trang 69 sgk toán 9 - tập 1


Hãy tính x và y trong hình sau

Bài 3: Hãy tính x và y trong hình sau (h.6)

Hướng dẫn giải:


Tính cạnh huyền được .

Dùng hệ thức .

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu