Bài 3 trang 69 sgk toán 9 - tập 1


Hãy tính x và y trong hình sau

Bài 3: Hãy tính x và y trong hình sau (h.6)

Hướng dẫn giải:


Tính cạnh huyền được \(y=\sqrt{74}\).

Dùng hệ thức \(bc=ah\Rightarrow x=\frac{35}{\sqrt{74}}\).

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước