Bài 12 trang 27 sgk Vật lí 10

Bình chọn:
4.9 trên 70 phiếu

12. Thả một hòn sỏi từ trên gác cao xuống đất. Trong giây cuối cùng hòn sỏi rơi được quãng đường 15 m. Tính độ cao của điểm từ đó bắt đầu thả hòn sỏi. Lấy g =

12. Thả một hòn sỏi từ trên gác cao xuống đất. Trong giây cuối cùng hòn sỏi rơi được quãng đường 15 m. Tính độ cao của điểm từ đó bắt đầu thả hòn sỏi. Lấy g = 10 m/s2.     

Trả lời:

Tương tự các bài trên.

- Gọi t là thời gian từ lúc rơi cho tới khi chạm đất.

Ta có: h = s = \( \frac{gt^{2}}{2}\) (quãng đường vật rơi)                   (1)

- Gọi h' là quãng đường vật rơi đến trước khi chạm đất 1 giây:

h' = s' = \( \frac{g}{2}\) (t – 1)2.                                                   (2)

Gọi ∆h là quãng đường vật rơi (đi được) trong giây cuối cùng:

∆h = h - h' = 15m                                                     (3)

Thay (1), (2) vào (3):

=> \( \frac{gt^{2}}{2}\) - \( \frac{g}{2}\) (t2 – 2t + 1) = 15

=> gt - \( \frac{g}{2}\) = 15 => t = \( \frac{15+5}{10}\) = 2s

Thay t = 2s vào (1) => h = \( \frac{10.2^{2}}{2}\) = 20m.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan