Bài 2 trang 27 sgk Vật lí 10


2. Nếu loại bỏ được ảnh hưởng của không khí thì các vật sẽ rơi như thế nào?

2. Nếu loại bỏ được ảnh hưởng của không khí thì các vật sẽ rơi như thế nào?

Trả lời ;

Nếu loại bỏ được ảnh hưởng của không khí thì các vật sẽ rơi như nhau.

 

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu