Bài 6 trang 27 sgk Vật lí 10

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

6. Viết các công thức tính vận tốc và quãng đường đi được của vật rơi tự do

6. Viết các công thức tính vận tốc và quãng đường đi được của vật rơi tự do.

Trả lời;

- Công thức tính vận tốc:

v = gt 

trong đó, g là gia tốc của chuyển động rơi tự do, gọi tắt là gia tốc rơi tự do

- Công thức tính quãng đường đi được của vật rơi tự do:

s = 1/2 gt2

trong đó: s là quãng đường đi được, còn t là thời gian rơi.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan