Bài 5 trang 27 sgk Vật lí 10

Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

5. Trong trường hợp nào các vật rơi tự do với cùng một gia tốc g?

5. Trong trường hợp nào các vật rơi tự do với cùng một gia tốc g?

Trả lời:

Tại một nơi nhất định trên Trái Đất và ở gần mặt đất, mọi vật đều rơi tự do với cùng gia tốc g

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan