Bài 5 trang 27 sgk Vật lí 10


5. Trong trường hợp nào các vật rơi tự do với cùng một gia tốc g?

5. Trong trường hợp nào các vật rơi tự do với cùng một gia tốc g?

Trả lời:

HS tự làm

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan