Bài 5 trang 27 sgk Vật lí 10


5. Trong trường hợp nào các vật rơi tự do với cùng một gia tốc g?

5. Trong trường hợp nào các vật rơi tự do với cùng một gia tốc g?

Trả lời:

Tại một nơi nhất định trên Trái Đất và ở gần mặt đất, mọi vật đều rơi tự do với cùng gia tốc g

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu