Bài 3 trang 27 sgk Vật lí 10


3. Sự rơi tự do là gì?

3. Sự rơi tự do là gì?

Trả lời :

Sự rơi tự do là sự rơi của các vật chỉ dưới tác dụng của trọng lực.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu