Bài 3 trang 27 sgk Vật lí 10

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

3. Sự rơi tự do là gì?

3. Sự rơi tự do là gì?

Trả lời :

Sự rơi tự do là sự rơi của các vật chỉ dưới tác dụng của trọng lực.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan