Lý thuyết sự rơi tự do


I. Sự rơi trong không khí và sự rơi tự do

I. Sự rơi trong không khí và sự rơi tự do

   1. Sự rơi của các vật trong không khí: Trong không khí không phải bao giờ vật nặng cũng rơi nhanh hơn vật nhẹ.

   2. Sự rơi của các vật trong chân không (Sự rơi tự do): Sự rơi tự do là sự rơi dưới tác dụng của trọng lực.

II. Nguyên cứu sự rơi tự do của các vật
   1. Những đặc điểm của chuyển động rơi tự do
       Chuyển động rơi tự do:

        . có phương thẳng đứng.
        . có chiều từ trên xuống dưới.
        . là chuyển động thẳng nhanh dần đều.
        . không vận tốc đầu, có công thức tính vận tốc là v = gt (với g là gia tốc rơi tự do) và công thức tính đường đi là s = \( \frac{1}{2}\)gt2 (với s là đường đi và t là thời gian rơi.
   2. Gia tốc rơi tự do
Tại một nơi nhất định trên Trái Đất và ở gần mặt đất, các vật đều rơi tự do với cùng một gia tốc g, nếu không đòi hỏi độ chính xác cao, ta có thể lấy g = 9,8 m/s2 hoặc g ≈ 10 m/s2

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu