Bài 4 trang 27 sgk Vật lí 10


4. Nêu các đặc điểm của sự rơi tự do.

4. Nêu các đặc điểm của sự rơi tự do.

Trả lời:

- Phương của chuyển động rơi tự do là phương thẳng đứng 

- Chiều của chuyển động rơi tự do là chiều từ trên xuống dưới.

- Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu