Bài 4 trang 27 sgk Vật lí 10


4. Nêu các đặc điểm của sự rơi tự do.

4. Nêu các đặc điểm của sự rơi tự do.

Trả lời:

HS tự làm

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan