Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

Bình chọn:
4.7 trên 77 phiếu
  • Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 161, 162 sgk Toán lớp 4

    Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5  trang 161, 162 sgk Toán lớp 4

    Bài 1: Trong các số 605; 7362; 2640; 4136; 1207; 20601,Bài 2: Viết chữ số thích hợp vào ô trống để được,Bài 3: Tìm x biết 23 < x < 31 và x là số lẻ chia hết cho 5,Bài 4: Với ba chữ số 0; 5; 2 hãy viết các số có ba chữ số,Bài 5: Mẹ mua một số hộp cam rồi xếp vào các đĩa.