Ôn tập về biểu đồ

Bình chọn:
4.5 trên 58 phiếu
  • Bài 1, bài 2, bài 3 trang 164, 165, 166 sgk Toán lớp 4

    Bài 1, bài 2, bài 3 trang 164, 165, 166 sgk Toán lớp 4

    Bài 1: Dựa vào biểu đồ dưới đây, hãy trả lời các câu hỏi sau,Bài 2: Biểu đồ dưới đây nói về diện tích của ba thành phố của nước ta (theo số liệu năm 2002),Bài 3: Biểu đồ dưới đây nói về số vải của một cửa hàng bán được trong tháng 12.