Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Bình chọn:
4.7 trên 43 phiếu