Tìm số trung bình cộng

Bình chọn:
4.6 trên 52 phiếu