Chia một tổng cho một số

Bình chọn:
4.7 trên 72 phiếu