Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

Bình chọn:
4.2 trên 36 phiếu
  • Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 172 sgk Toán 4

    Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5  trang 172 sgk Toán 4

    Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm,Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm,Bài 3: so sánh, Bài 4: Bảng dưới đây cho biết một số dạng hoạt động của bạn Hà,Bài 5: Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào là dài nhất ?