Ôn tập về số tự nhiên

Bình chọn:
4.4 trên 58 phiếu
  • Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 160 sgk Toán lớp 4

    Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 160 sgk Toán lớp 4

    Bài 1: Viết theo mẫu,Bài 2: Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu),Bài 3:a) Đọc các số sau và nêu rõ 5 chữ số 5 trong mỗi số thuộc hàng nào, lớp nào,Bài 4: a) Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp hơn (hoặc kém) nhau mấy đơn vị ?Bài 5: Viết số thích hợp để có