Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Bình chọn:
4.5 trên 39 phiếu