Luyện tập chung trang 176 SGK Toán lớp 4

Bình chọn:
4.7 trên 107 phiếu
  • Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 176, 177 sgk Toán 4

    Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5  trang 176, 177 sgk Toán 4

    Bài 1: Diện tích của bốn tỉnh (theo số liệu năm 2003) được cho trong bảng sau,Bài 2: Tính,Bài 3: Tìm x,Bài 4: Tìm ba số tự nhiên liên tiếp biết tổng của ba số đó là 84,Bài 5: Bố hơn con 30 tuổi. Tuổi con bằng tuổi bố. Tính tuổi của mỗi người.