Bài 8 trang 98 sgk hình học 11


Cho tứ diện ABCD có AB = AC = AD ...

Cho 8. Cho tứ diện ABCD có AB = AC = AD và  Chứng minh rằng: 

          a) AB ⊥ CD;

          b) Nếu M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD thì MN ⊥ AB và MN ⊥ CD.

Hướng dẫn.

(h.3.21)

a) 

                     

=>  AB ⊥ CD.
b) 
    

 Suy ra 

Ta có  =>  AB ⊥ MN.

Chứng minh tương tự được CD ⊥ MN.

 

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu