Bài 2 trang 97 sgk hình học 11


Cho hình tứ diện ABCD...

2. Cho hình tứ diện ABCD. 

a) Chứng minh rằng: 

B) Từ đẳng thức trên hãy suy ra rằng nếu tứ diện ABCD có AB ⊥ CD và AC ⊥ DB thì AD ⊥ BC. 

Hướng dẫn.

a) 

    

    

Cộng từng vế ba đẳng thức trên ta được đpcm.

b) AB ⊥ CD => 

    AC ⊥ DB =>  =>   =>  AD ⊥ BC.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu