Bài 1 trang 97 sgk hình học 11


Cho hình lập phương ABCD.EFGH. Hãy xác định góc giữa các cặp vectơ.

1. Cho hình lập phương ABCD.EFGH. Hãy xác định góc giữa các cặp vectơ sau đây:

a) \(\overrightarrow{AB}\) và \(\overrightarrow{EG};\)                   b) \(\overrightarrow{AF}\) và \(\overrightarrow{EG};\)                    c) \(\overrightarrow{EG}\) và  \(\overrightarrow{DH}.\)

Hướng dẫn.

Đáp số : a) (\(\overrightarrow{AB}\), \(\overrightarrow{EG}\)) \(=45^{0};\)

                b) (\(\overrightarrow{AF}\), \(\overrightarrow{EG}\))  \(= 60^{0};\) 

                c) (\(\overrightarrow{AB}\), \(\overrightarrow{DH}\)) \(= 90^{0}.\)

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu