Bài 1 trang 97 sgk hình học 11


Cho hình lập phương ABCD.EFGH. Hãy xác định góc giữa các cặp vectơ.

1. Cho hình lập phương ABCD.EFGH. Hãy xác định góc giữa các cặp vectơ sau đây:

a)  và                    b)  và                     c)  và  

Hướng dẫn.

Đáp số : a) (

                b) ()   

                c) (,

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu