Bài 1 trang 97 sgk hình học 11


Cho hình lập phương ABCD.EFGH. Hãy xác định góc giữa các cặp vectơ.

1. Cho hình lập phương ABCD.EFGH. Hãy xác định góc giữa các cặp vectơ sau đây:

a) \(\overrightarrow{AB}\) và \(\overrightarrow{EG};\)                   b) \(\overrightarrow{AF}\) và \(\overrightarrow{EG};\)                    c) \(\overrightarrow{EG}\) và  \(\overrightarrow{DH}.\)

Hướng dẫn.

Đáp số : a) (\(\overrightarrow{AB}\), \(\overrightarrow{EG}\)) \(=45^{0};\)

                b) (\(\overrightarrow{AF}\), \(\overrightarrow{EG}\))  \(= 60^{0};\) 

                c) (\(\overrightarrow{AB}\), \(\overrightarrow{DH}\)) \(= 90^{0}.\)

>>>>> Khai giảng Luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia 2018 - Tất cả các môn bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu