Bài 50 trang 59 sgk Toán 9 tập 2

Bình chọn:
4.1 trên 13 phiếu

Miếng kim loại thứ nhất nặng 880 g

Bài 50. Miếng kim loại thứ nhất nặng \(880\) g, miếng kim loại thứ hai nặng \(858\) g. Thể tích của miếng thứ nhất nhỏ hơn thể tích của miếng thứ hai là \(10\) cm3, nhưng khối lượng riêng của miếng thứ nhất lớn hơn khối lượng riêng của miếng thứ hai là \(1\) g/cm3 . Tìm khối lượng riêng của mỗi miếng kim loại.

Bài giải:

Gọi khối lượng riêng của miếng kim loại thứ nhất là: \(x\) (g/cm3 )

Khối lượng riêng của miếng kim loại thứ hai là: \(x - 1\) (g/cm3 )

Thể tích của miếng kim loại thứ nhất là: \(\frac{880}{x}\)  (cm3 )

Thể tích của miếng kim loại thứ hai là: \(\frac{858}{x-1}\) (cm3 )

Theo đầu bài thể tích của miếng thứ nhất nhỏ hơn miếng thứ hai là \(10\) cm3 nên ta có phương trình: \(\frac{858}{x-1} - \frac{880}{x} = 10\)

Giải phương trình:

\(10x(x - 1) = 858x - 880x + 880\) hay \(5x^2 + 6x - 440 = 0\)

\(\Delta'=9 + 2200 = 2209\), \(\sqrt{\Delta' }= 47\)

\({x_1}= 8,8, {x_2} = -10\)

Vì \(x > 0\) nên \({x_2} = -10\) (loại)

Vậy khối lượng riêng của miếng kim loại thứ nhất là: \(8,8\) g/cm3

Khối lượng riêng của miếng kim loại thứ hai là: \(7,8\) g/cm3

loigiaihay.com 

 

 

 

 


Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan