Bài 50 trang 59 sgk toán 9 tập 2


Miếng kim loại thứ nhất nặng 880 g

50. Miếng kim loại thứ nhất nặng 880 g, miếng kim loại thứ hai nặng 858 g. Thể tích của miếng thứ nhất nhỏ hơn thể tích của miếng thứ hai là 10 cm3, nhưng khối lượng riêng của miếng thứ nhất lớn hơn khối lượng riêng của miếng thứ hai là 1 g/cm3 . Tìm khối lượng riêng của mỗi miếng kim loại.

Bài giải:

Gọi khối lượng riêng của miếng kim loại thứ nhất là: x (g/cm3 )

Khối lượng riêng của miếng kim loại thứ hai là: x - 1 (g/cm3 )

Thể tích của miếng kim loại thứ nhất là: \(\frac{880}{x}\)  (cm3 )

Thể tích của miếng kim loại thứ hai là: \(\frac{858}{x-1}\) (cm3 )

Theo đầu bài ta có phương trình: \(\frac{858}{x-1}\)  - \(\frac{880}{x}\) = 10

Giải phương trình:

10x(x - 1) = 858x - 880x + 880 hay 5x2 + 6x - 440 = 0

∆' =9 + 2200 = 2209, √∆' = 47

x1 = 8,8, x2 = -10

Vì x > 0 nên x2 = -10 (loại)

Trả lời: Khối lượng riêng của miếng kim loại thứ nhất là: 8,8 g/cm3

Khối lượng riêng của miếng kim loại thứ hai là: 7,8 g/cm3

 

 

 

 

 


>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước