Bài 44 trang 58 sgk Toán 9 tập 2

Bình chọn:
4.8 trên 20 phiếu

Đố em vừa tìm được một số mà một nửa của nó trừ

Bài 44. Đố em vừa tìm được một số mà một nửa của nó trừ đi một nửa đơn vị rồi nhân với một nửa của nó bằng một đơn vị.

Giải

Gọi số phải tìm là \(x\).

Theo giả thiết một nửa của nó trừ đi một nửa đơn vị là: \(\frac{x}{2}\) - \(\frac{1}{2}\)

Theo đầu bài ta có phương trình: \((\frac{x}{2}-\frac{1}{2})\)\(\frac{x}{2}\) = \(\frac{1}{2}\)

hay \(x^2 – x – 2 = 0\), có \(a – b + c = 1 – (-1) – 2 = 0\) nên: \({x_1} = -1, {x_2} = 2\)

Vậy số phải tìm bằng -1 hoặc 2.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan