Bài 44 trang 58 sgk toán 9 tập 2


Đố em vừa tìm được một số mà một nửa của nó trừ

44. Đố em vừa tìm được một số mà một nửa của nó trừ đi một nửa đơn vị rồi nhân với một nửa của nó bằng một đơn vị.

Gọi số phải tìm là x.

một nửa của nó trừ đi một nửa đơn vị là: \(\frac{x}{2}\) - \(\frac{1}{2}\)

Theo đầu bài ta có phương trình: \((\frac{x}{2}-\frac{1}{2})\)\(\frac{x}{2}\) = \(\frac{1}{2}\)

hay x2 – x – 2 = 0, có a – b + c = 1 – (-1) – 2 = 0 nên: x1 = -1, x2 = 2

Trả lời: Số phải tìm bằng -1 hoặc 2.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu