Bài 53 trang 60 sgk toán 9 tập 2


Tỉ số vàng. Đố em chia

53. Tỉ số vàng. Đố em chia được đoan AB cho trước thành hai đoạn sao cho tỉ số giữa đoạn lớn với đoạn AB bằng tỉ số giữa đoạn nhỏ với đoạn lớn (h.16).

Hãy tìm tỉ số ấy.

Đó chính là bài toán mà Ơ-clít đưa ra từ thế kỉ III trước công nguyên. Tỉ số nói trong bài toán được gọi là tỉ số vàng, còn phép chia nói trên được gọi là phép chia vàng hay phép chia hoàng kim.

Hướng dẫn: Giả sử M là điểm chia và AM > MB. Gọi tỉ số cần tìm là x.

Bài giải:

Giả sử M là điểm chia đoạn AB và AB có độ dài bằng a.

Gọi độ dài của AM = x, 0 < x < a. Khi đó MB = a - x.

Theo đầu bài: = hay =

Giải phương trình: x2 = a(a - x) hay x2 + ax - a2 = 0

∆ = a2 + 4a2 = 5a2 , √∆ = a√5

x1 = , x2 =

Vì x > 0 nên x2 không thỏa mãn điều kiện của ẩn.

Vậy AM =

Trả lời: Tỉ số cần tìm là: =

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu