Bài 45 trang 59 sgk toán 9 tập 2


Tích của hai số tự nhiên liên tiếp lớn hơn tổng của chúng

45. Tích của hai số tự nhiên liên tiếp lớn hơn tổng của chúng là 109. Tìm hai số đó.

Bài giải:

Gọi số bé là x, x ∈ N, x > 0,

số tự nhiên kề sau là x + 1.

Tích của hai số này là x(x + 1) hay x2 + x.

Theo đầu bài ta có phương trình:

x2 + x - 2x - 1 = 109 hay x2 - x - 110 = 0

Giải phương trình: ∆ = 1 + 440 = 441, √∆ = 21

x1 = 11, x2 = -10

Vì x > 0 nên x2 = -10 không thỏa mãn điều kiện của ẩn.

Trả lời: Hai số phải tìm là: 11 và 12

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu