Bài 44 trang 27 sgk Toán 9 - tập 1


Đưa thừa số vào trong dấu căn:

Bài 44. Đưa thừa số vào trong dấu căn:

\(3\sqrt{5};\,\,-5\sqrt{2};\,\, -\frac{2}{3}\sqrt{xy}\)  với  \(xy\geq 0;\,\, x\sqrt{\frac{2}{x}}\) với x > 0.

Hướng dẫn giải:

Ta có:

\(3\sqrt{5}=\sqrt{3^2.5}=\sqrt{45}\)

\(-5\sqrt{2}=-\sqrt{5^2.2}=-\sqrt{50}\)

\(-\frac{2}{3}\sqrt{xy}=-\sqrt{\frac{2^2}{3^2}xy}=-\sqrt{\frac{4xy}{9}}\)

\(x\sqrt{\frac{2}{x}}=\sqrt{\frac{2.x^2}{x}}=\sqrt{2x}\)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu