Bài 44 trang 27 sgk toán 9 - tập 1


Đưa thừa số vào trong dấu căn:

Bài 44. Đưa thừa số vào trong dấu căn:

\(3\sqrt{5};-5\sqrt{2}; -\frac{2}{3}\sqrt{xy}\) với \(xy\geq 0; x\sqrt{\frac{2}{x}}\) với x>0.

Hướng dẫn giải:

ĐS: \(\sqrt{45}\); \(-\sqrt{50}; -\sqrt{\frac{4xy}{9}};\sqrt{2x}.\)

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước