Bài 44 trang 27 sgk toán 9 - tập 1


Đưa thừa số vào trong dấu căn:

Bài 44. Đưa thừa số vào trong dấu căn:

 với  với x>0.

Hướng dẫn giải:

ĐS: 

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu