Bài 45 trang 27 sgk toán 9 - tập 1


Bài tập 45 trang 27 sách Toán lớp 9: So sánh các số đã cho.

Bài 45. So sánh:

a) 3√3 và √12

b) 7 và 3√5 

c) \(\frac{1}{3}\sqrt{51}\) và \(\frac{1}{5}\sqrt{150};\)

d) \(\frac{1}{2}\sqrt{6}\) và \(6\sqrt{\frac{1}{2}}\).

Hướng dẫn giải:

Đưa thừa số vào trong dấu căn rồi so sánh.

Trả lời:

a) 3√3 > √12

b) 7 > 3√5 

c) \(\frac{1}{3}\sqrt{51} < \frac{1}{5}\sqrt{150};\)

d) \(\frac{1}{2}\sqrt{6} < 6\sqrt{\frac{1}{2}}.\)

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu