Bài 45 trang 27 sgk Toán 9 - tập 1

Bình chọn:
4.5 trên 17 phiếu

Bài tập 45 trang 27 sách Toán lớp 9: So sánh các số đã cho.

So sánh:

a) \(3\sqrt 3 \)  và \(\sqrt {12} \)

b) 7 và \(3\sqrt 5 \)

c) \(\frac{1}{3}\sqrt{51}\)  và \(\frac{1}{5}\sqrt{150};\)

d) \(\frac{1}{2}\sqrt{6}\)  và \(6\sqrt{\frac{1}{2}}\).

Hướng dẫn giải:

Đưa thừa số vào trong dấu căn rồi so sánh.

a) Ta có:

\(3\sqrt{3}=\sqrt{3^2.3}=\sqrt{27}>\sqrt{12}\)

Vậy: \(3\sqrt{3}>\sqrt{12}\)

b) Ta có:

\(7=\sqrt{49}\)

\(3\sqrt{5}=\sqrt{3^2.5}=\sqrt{45}<\sqrt{49}\)

Vậy: \(7>3\sqrt{5}\)

c) Ta có:

\(\frac{1}{3}\sqrt{51}=\sqrt{\frac{51}{3^2}}=\sqrt{\frac{17}{3}}\)

\(\frac{1}{5}\sqrt{150}=\sqrt{\frac{150}{5^2}}=\sqrt{6}=\sqrt{\frac{18}{3}}>\sqrt{\frac{17}{3}}\)

Vậy: \(\frac{1}{5}\sqrt{150}>\frac{1}{3}\sqrt{51}\)

d) Ta có:

\(\frac{1}{2}\sqrt{6}=\sqrt{\frac{6}{2^2}}=\sqrt{\frac{3}{2}}\)

\(6\sqrt{\frac{1}{2}}=\sqrt{\frac{6^2}{2}}=\sqrt{18}>\sqrt{\frac{3}{2}}\)

Vậy: \(\frac{1}{2}\sqrt{6}<6\sqrt{\frac{1}{2}}\)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan