Bài 43 trang 27 sgk toán 9 - tập 1


Viết các số hoặc biểu thức dấu căn thành dạng tích rồi đưa thừa số ra ngoài dấu căn:

Bài43. Viết các số hoặc biểu thức dấu căn thành dạng tích rồi đưa thừa số ra ngoài dấu căn:

a) \(\sqrt{54};\)

b) \(\sqrt{108}\);

c) \(0,1\sqrt{20000};\)

d) \(-0,05\sqrt{28800};\)

e) \(\sqrt{7\cdot 63\cdot a^{2}}.\)

Hướng dẫn giải:

a) \(\sqrt{54}=\sqrt{9\cdot 6}=3\sqrt{6}.\)

b) \(\sqrt{108}=\sqrt{36.3}=6\sqrt{3}.\)

c) ĐS: \(10\sqrt{2}\);

d) ĐS: \(-6\sqrt{2}\);

e) ĐS: \(21\left | a \right |\).

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu