Bài 43 trang 27 sgk toán 9 - tập 1


Viết các số hoặc biểu thức dấu căn thành dạng tích rồi đưa thừa số ra ngoài dấu căn:

Bài43. Viết các số hoặc biểu thức dấu căn thành dạng tích rồi đưa thừa số ra ngoài dấu căn:

a) 

b) ;

c) 

d) 

e) 

Hướng dẫn giải:

a) 

b) 

c) ĐS: ;

d) ĐS: ;

e) ĐS: .

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu