Bài 42 trang 124 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 42. Cho tam giác ABC có...

Bài 42. Cho tam giác ABC có = 900, kẻ AH vuông góc với BC(H∈BC). C ác tam giác AHC và BAC  có AC là cạnh chung,   là góc chung,  ==900,

nhưng hai tam giác không bằng nhau. Tại sao ở đây không áp dụng trường hợp góc cạnh góc để kết luận  

∆AHC= ∆BAC?

Giải:

Các tam giác AHC và BAC có:

AC là cạnh chung 

 góc chung.

  ==900,    

Nhưng hai tam giác  không bằng nhau vì góc AHC  không phải là góc kề với AC.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu