Bài 37 trang 123 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 37. Trên mỗi hình 101,102,103 có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Bài 37. Trên mỗi hình 101,102,103 có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Giải:

Tính các góc còn lại trên mỗi hình trên ta được:

\(\widehat{A}\)=600,\(\widehat{H}\)=700,\(\widehat{E}\)=400

\(\widehat{L}\)=700,\(\widehat{RNQ}\)=800,\(\widehat{RNP}\)= 800

Ta được:   ∆ABC và ∆FDE(g. c.g)

Vì \(\widehat{B}\) = \(\widehat{D}\)

BC=DE

\(\widehat{C}\)=\(\widehat{E}\)

 ∆NQR= ∆RPN(g.c .g)

Vì \(\widehat{RNQ}\)=\(\widehat{RNP}\)(=800)

NR là cạnh chung.

\(\widehat{NRP}\)=\(\widehat{RNP}\)(400)

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu