Bài 37 trang 123 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 37. Trên mỗi hình 101,102,103 có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Bài 37. Trên mỗi hình 101,102,103 có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Giải:

Tính các góc còn lại trên mỗi hình trên ta được:

=600,=700,=400

=700,=800,= 800

Ta được:   ∆ABC và ∆FDE(g. c.g)

Vì  = 

BC=DE

=

 ∆NQR= ∆RPN(g.c .g)

Vì =(=800)

NR là cạnh chung.

=(400)

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu