Bài 37 trang 123 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 37. Trên mỗi hình 101,102,103 có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Bài 37. Trên mỗi hình 101,102,103 có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Giải:

Tính các góc còn lại trên mỗi hình trên ta được:

=600,=700,=400

=700,=800,= 800

Ta được:   ∆ABC và ∆FDE(g. c.g)

Vì  = 

BC=DE

=

 ∆NQR= ∆RPN(g.c .g)

Vì =(=800)

NR là cạnh chung.

=(400)

 

 

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan