Bài 39 trang 124 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 39. Trên mỗi hình 105,106,108 các tam giác vuông nào bằng nhau? Vì sao?

Bài 39. Trên mỗi hình 105,106,108 các tam giác vuông nào bằng nhau? Vì sao?

Giải:

Hình 105

∆ABHvà ∆ACH có:

BH=CH(gt)

\(\widehat{AHB}\)=\(\widehat{AHC}\)(góc vuông)

AH là cạnh chung.

vậy ∆ABH=∆ACH(g.c.g)

Hình 106

∆DKE và ∆DKF có: 

\(\widehat{EDK}\)=\(\widehat{FDK}\)(gt)

DK là cạnh chung.

\(\widehat{DKE}\)=\(\widehat{DKF}\)(góc vuông)

Vậy ∆DKE=∆DKF(g.c.g)

Hình 107

Ta có: 

∆ABD=∆ACD(g.c.g)

(Cạnh huyền góc nhọn).

Hình 108

Ta có: 

 ∆ABD=∆ACD(Cạnh huyền - góc nhọn)

∆DBE=∆ACH(g.c.g)

∆ABH=ACE (g.c.g)

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu