Bài 39 trang 124 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 39. Trên mỗi hình 105,106,108 các tam giác vuông nào bằng nhau? Vì sao?

Bài 39. Trên mỗi hình 105,106,108 các tam giác vuông nào bằng nhau? Vì sao?

Giải:

Hình 105

∆ABHvà ∆ACH có:

BH=CH(gt)

\(\widehat{AHB}\)=\(\widehat{AHC}\)(góc vuông)

AH là cạnh chung.

vậy ∆ABH=∆ACH(g.c.g)

Hình 106

∆DKE và ∆DKF có: 

\(\widehat{EDK}\)=\(\widehat{FDK}\)(gt)

DK là cạnh chung.

\(\widehat{DKE}\)=\(\widehat{DKF}\)(góc vuông)

Vậy ∆DKE=∆DKF(g.c.g)

Hình 107

Ta có: 

∆ABD=∆ACD(g.c.g)

(Cạnh huyền góc nhọn).

Hình 108

Ta có: 

 ∆ABD=∆ACD(Cạnh huyền - góc nhọn)

∆DBE=∆ACH(g.c.g)

∆ABH=ACE (g.c.g)

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu