Bài 34 trang 123 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 34. Trên mỗi hình 98,99 có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Bài 34. Trên mỗi hình 98,99 có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Giải:

Xem hình 98)

∆ABC và ∆ABD có: 

\(\widehat{A_{1}}\)=\(\widehat{A_{2}}\)(gt)

AB là cạnh chung.

\(\widehat{B_{1}}\)=\(\widehat{B_{2}}\)(gt)

Nên ∆ABC=∆ABD(g.c.g)

Xem hình 99)

Ta có:

\(\widehat{B_{1}}\)+\(\widehat{B_{2}}\)=180(Hai góc kề bù).

\(\widehat{C _{1}}\)+ \(\widehat{C _{2}}\)=1800 (Hai góc kề bù)

Mà \(\widehat{B_{2}}\)=\(\widehat{C _{2}}\)(gt)

Nên \(\widehat{B_{1}}\)=\(\widehat{C _{1}}\)

* ∆ABD và ∆ACE có:

\(\widehat{B_{1}}\)=\(\widehat{C _{1}}\)(cmt)

BD=EC(gt)

\(\widehat{D }\) = \(\widehat{E }\)(gt)

Nên ∆ABD=∆ACE(g.c.g)

* ∆ADC và ∆AEB có:

\(\widehat{D }\)=\(\widehat{E }\)(gt)

\(\widehat{C _{2}}\)=\(\widehat{B_{2}}\)(gt)

DC=EB

Nên ∆ADC=∆AEB(g.c.g)

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu