Bài 34 trang 123 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 34. Trên mỗi hình 98,99 có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Bài 34. Trên mỗi hình 98,99 có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Giải:

Xem hình 98)

∆ABC và ∆ABD có: 

=(gt)

AB là cạnh chung.

=(gt)

Nên ∆ABC=∆ABD(g.c.g)

Xem hình 99)

Ta có:

+=180(Hai góc kề bù).

=1800 (Hai góc kề bù)

Mà =(gt)

Nên =

* ∆ABD và ∆ACE có:

=(cmt)

BD=EC(gt)

 = (gt)

Nên ∆ABD=∆ACE(g.c.g)

* ∆ADC và ∆AEB có:

=(gt)

=(gt)

DC=EB

Nên ∆ADC=∆AEB(g.c.g)

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan