Bài 44 trang 125 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 44. Cho tam giác ABC có...

Bài 44. Cho tam giác ABC có =. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D.

Chứng minh rằng.

a)  ∆ADB=∆ADC.

b) AB=AC.

Giải:

a) ∆ADB và ∆ ACD có:

 =(gt)                                      (1)

=(AD là tia phân giác)

Nên =

AD cạnh chung.

Do đó ∆ADB=∆ADC(g.c.g)

b) ∆ADB=∆ADC(câu a)

Suy ra AB=AC .

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu