Bài 3 trang 119 sgk hình học 11


Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'cạnh a....

3. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'cạnh a. Chứng minh rằng các khoảng cách từ các điểm B, C, D, A', B', D' đến đường chéo AC' đều bằng nhau. Tính khoảng cách đó.

Hướng dẫn.

(H.3.64) 

Gọi K là hình chiếu của B trên AC'. 

Xét tam giác vuông ABC', ta có: 

\(\frac{1}{BK^{2}}=\frac{1}{BA^{2}}+\frac{1}{BC^{2}}=\frac{1}{a^{2}}+\frac{1}{(a\sqrt{2})^{2}}\)

\(=\frac{3}{2a^{2}}\Rightarrow BK=\frac{a\sqrt{6}}{3}.\)

Khoảng cách từ B, C, D, A', B', D' tới AC đều bằng nhau vì chúng đều là chiều cao của tam giác vuông bằng nhau (vì có hai cạnh góc vuông tương ứng bằng nhau)

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu