Bài 8 trang 120 sgk hình học 11


Cho tứ diện đều ABCD cạnh a...

8. Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Tính khoảng cách giữa hai cạnh đối diện của tứ diện. 

Hướng dẫn.

(H.3.69) 

Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC, chứng minh MN ⊥ AD.

Xét tam giác vuông ANM => \(MN=\frac{a\sqrt{2}}{2}.\)

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu