Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 17:54:20

Bài 2 trang 45 sgk hình học 10


2. Cho ba điểm O, A, B thẳng hàng biết OA = a, OB = b

Bài 2. Cho ba điểm \(O, A, B\) thẳng hàng biết \(OA = a, OB = b\). tính tích vô hướng của \(\vec{OA}\).\(\vec{OB}\) trong \(2\) trường hợp

a) Điểm \(O\) nằm ngoài đoạn \(AB\)

b) Điểm \(O\) nằm trong đoạn \(AB\)

Giải

a) Khi \(O\) nằm ngoài đoạn \(AB\) thì  hai vec tơ \(\vec{OA}\) và \(\vec{OB}\) cùng hướng và góc

\((\vec{OA}, \vec{OB}) = 0^0\)

     \(\cos(\vec{OA}, \vec{OB}) = 1\)   nên  \(\vec{OA}.\vec{OB} = a.b\)

b)  Khi \(O\) nằm ngoài trong đoạn \(AB\) thì  hai vectơ \(\vec{OA}\) và \(\vec{OB}\) ngược hướng và góc

(\(\vec{OA}, \vec{OB}) = 180^0\) 

       \(\cos(\vec{OA}, \vec{OB}) = -1\)   nên  \(\vec{OA}.\vec{OB} = -a.b\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu