Bài 5 trang 45 sgk hình học 10


5. Trên mặt phẳng Oxy hãy tính góc giữa hai vectơ

5. Trên mặt phẳng Oxy hãy tính góc giữa hai vectơ  và  trong các trường hợp sau :

a)  = (2; -3), = (6, 4);

b)   = (3; 2), = (5, -1);

c)   = (-2; -2√3), = (3, √3);

Hướng dẫn:

a)  cos(;  ) =  = 0  

=> (;  ) = 90

b)  cos(;  )  =  =  = 

=> (;  ) = 450

 c)  cos(;  ) =  =  = 

=> (;  ) = 1500

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu