Giảm giá 30% cho tất cả khóa học các lớp đến 20-10-2017
Xem ngay

Chỉ còn: 15:14:41

Bài 7 trang 46 sgk hình học 10


Trên mặt phẳng Oxy...

7. Trên mặt phẳng Oxy cho điểm A(-2; 1). Gọi B là điểm đói xứng với điểm A qua gốc tọa độ O. Tìm tọa độ của điểm C có tung độ băng 2 sao cho tam giác ABC vuông ở C.

Hướng dẫn:

Điểm B đối xứng với A qua gốc tọa độ nên tọa độ của B là (2; -1)

Tọa độ của C là (x; 2). Ta có: \(\vec{CA}\) = (-2 - x; -1)

                                           \(\vec{CB}\) = (-2 - x; -3)

Tam giác ABC vuông tại C  => \(\vec{CA}\) ⊥ \(\vec{CB}\)  => \(\vec{CA}\).\(\vec{CB}\) = 0

                                        => (-2 - x)(2 - x) + (-1)(-3) = 0

                                        => -4 + x2+ 3 = 0

                                        =>  x= 1 => x= 1 hoặc x= -1

Ta được hai điểm   C1(1; 2);   C2(-1; 2)

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu