Bài 3 trang 45 sgk hình học 10


3. Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính AB = 2R. Gọi M và N là hai điểm thuộc nửa đường tròn sao cho hai dây cung AM và BN cắt nhau tai I.

3. Cho nửa đường tròn tâm O có  đường kính AB = 2R. Gọi M và N là hai điểm thuộc nửa đường tròn sao cho hai dây cung AM và BN cắt nhau tai I.

a) Chứng minh  . và . = .;

B) Hãy dùng câu a) để tính  + . theo R

Hướng dẫn 

a) Nối BM

 Ta có AM= AB.cosMAB

=> || = ||.cos()

Ta có:    =   ||.|| ( vì hai vectơ  cùng phương)

=>  =   ||.||.cosAMB.

nhưng  ||.||.cos() = .

Vậy   .

Với . = . lý luận tương tự.

b)   .

      . = .

=>   + . = ( + )

=>   + . =  = 4R2

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu