Bài 1 trang 45 sgk hình học 10


1.Cho tam giác vuông cân ABC có AB = AC = a.

1.Cho tam giác vuông cân ABC có AB = AC = a. Tính các tích vô hướng .

Hướng dẫn giải:

 ⊥   =>     = 0

 = - = |-|. ||

Ta có: CB= a√2;   = 45

Vậy    = - = -||: ||. cos45=  -a.a√2.

=>  =  -a2

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu