Bài 1 trang 45 sgk hình học 10

Bình chọn:
4.7 trên 20 phiếu

1.Cho tam giác vuông cân ABC có AB = AC = a.

Bài 1.Cho tam giác vuông cân \(ABC\) có \(AB = AC = a\). Tính các tích vô hướng \(\vec{AB}.\vec{AC}\), \(\vec{AC}.\vec{CB}\).

Giải

\(\vec{AB} ⊥\vec{AC}\Rightarrow \vec{AB}.\vec{AC}  = 0\)

\(\vec{AC}.\vec{CB} =- \vec{CA}\). \(\vec{CB}\)

Ta có: \(CB= a\sqrt2\);  \(\widehat{C} = 45^0\) 

Vậy   \(\vec{AC}.\vec{CB} = -\vec{CA}. \vec{CB}= -|\vec{CA}|. |\vec{CB}|. cos45^0\)

\(= - a.a\sqrt 2 .{{\sqrt 2 } \over 2} =  - {a^2}\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan