Bài 123 trang 48 sgk toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.8 trên 54 phiếu

Điền vào bảng sau mọi số nguyên tố p mà bình phương của nó không vượt quá

Bài 123. Điền vào bảng sau mọi số nguyên tố \(p\) mà bình phương của nó không vượt quá \(a\), tức là  \(p^2≤ a\):

\(a\)

\(29\)

\(67\)

\(49\)

\(127\)

\(173\)

\(253\)

\(p\)

 

 

 

 

 

 

 Bài giải:


\(a\)

\(29\)

\(67\)

\(49\)

\(127\)

\(173\)

\(253\)

\(p\)

\(2, 3, 5\)

 

\(2, 3, 5, 7\)

 

\(2, 3, 5, 7\)

 

\(2, 3, 5, 7, 11\)

 

\(2, 3, 5, 7, 11, 13\)

 

\(2, 3, 5, 7, 11, 13\)

 


loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan