Bài 116 trang 47 sgk toán 6 tập 1


Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu

116. Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu ∈, \(\notin\) hoặc ⊂ vào ô vuông cho đúng:

83 \(\square\) P,                     91 \(\square\) P,                        15 \(\square\)  N,                   P \(\square\) N.

Bài giải:

83 ∈ P,               91 \(\notin\) P,                    15 ∈ N,                 P ⊂ N.

 

 

  

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu