Bài 116 trang 47 sgk toán 6 tập 1


Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu

116. Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu ∈,  hoặc ⊂ vào ô vuông cho đúng:

83  P,                     91  P,                        15   N,                   P  N.

Bài giải:

83 ∈ P,               91  P,                    15 ∈ N,                 P ⊂ N.

 

 

  

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2005er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2005.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2005.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2005.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2005.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2005.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan