Bài 116 trang 47 sgk toán 6 tập 1


Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu

116. Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu ∈,  hoặc ⊂ vào ô vuông cho đúng:

83  P,                     91  P,                        15   N,                   P  N.

Bài giải:

83 ∈ P,               91  P,                    15 ∈ N,                 P ⊂ N.