Bài 119 trang 47 sgk toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 63 phiếu

Thay chữ số vào dấu *

Bài 119. Thay chữ số vào dấu \(*\) để được hợp số: \(\overline{1*}\); \(\overline{3*}\).

Bài giải:

\(* \in {\rm{\{ }}0;1;2;3;4;5;6;7;8;9\} \)

Hợp số là số không phải là số nguyên tố.

Số nguyên tố là số có hai ước là \(1\) và chính nó.

a) \(\overline{1*}\)

+) \(*=0\) số lập thành là \(10\) là hợp số

+) \(*=1\) số lập thành là \(11\) là số nguyên tố

+) \(*=2\) số lập thành là \(12\) là hợp số

+) \(*=3\) số lập thành là \(13\) là số nguyên tố

+) \(*=4\) số lập thành là \(14\) là hợp số

+) \(*=5\) số lập thành là \(15\) là hợp số

+) \(*=6\) số lập thành là \(16\) là hợp số

+) \(*=7\) số lập thành là \(17\) là số nguyên tố

+) \(*=8\) số lập thành là \(18\) là hợp số

+) \(*=9\) số lập thành là \(19\) là số nguyên tố.

Vậy các giá trị của \(*\) thỏa mãn là: \(* \in {\rm{\{ 0}};2;4;5;6;8\} \)

b) \(\overline{3*}\)

Làm tương tự ta có \(*\) nhận các giá trị là: \(* \in {\rm{\{ 0}};2;3;4;5;6;8;9\} \)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan