Bài 117 trang 47 sgk toán 6 tập 1


Dùng bảng số nguyên tố ở cuối sách

117. Dùng bảng số nguyên tố ở cuối sách, tìm các số nguyên tố trong các số sau:

117;          131;         313;           469;     647.

Bài giải:

131,   313,   647.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu