Bài 120 trang 47 sgk toán 6 tập 1


Thay chữ số vào dấu * để được số nguyên tố

120. Thay chữ số vào dấu * để được số nguyên tố: \(\overline{5*}\); \(\overline{9*}\).

Bài giải:

ĐS: 53, 59, 97

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu