Bài 120 trang 47 sgk toán 6 tập 1


Thay chữ số vào dấu * để được số nguyên tố

120. Thay chữ số vào dấu * để được số nguyên tố: ; .

Bài giải:

ĐS: 53, 59, 97