Bài 1 trang 80 sgk hình học 10


1.Lập phương trình tham số của đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau:

1.Lập phương trình tham số của đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau:

a) đi qua điểm M(2; 1) và có vectơ chỉ phương  = (3;4)

b) d đi qua điểm M(-2; 3) và có vec tơ pháp tuyến  = (5; 1)

Hướng dẫn:

Phương trình tham số :   d:

b) vì  = (5; 1) nên ta chọn vectơ   ⊥   là vec tơ  = (1; -5)

 Từ đây ta có phương trình tham số của d: 

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan