Bài 7 trang 81 sgk hình học 10


7. Tìm số đo của góc giữa hai đường thẳng

7. Tìm số đo của góc giữa hai đường thẳng d1 và d2

lần lượt có phương trình:

             d: 4x - 2y + 6 = 0         và              d: x - 3y + 1 = 0

Hướng dẫn:

Áp dụng công thức     cos  \(\varphi\) = \(\frac{|a_{1}.a_{2}+b_{1}.b_{2}|}{\sqrt{{a_{1}}^{2}+{b_{1}}^{2}}\sqrt{{a_{2}}^{2}+{b_{2}}^{2}}}\)

ta có                        cos  \(\varphi\) = \(\frac{|4.1+(-2 ).(-3)|}{\sqrt{4^{2}+(-2)^{2}}\sqrt{1^{2}+(-3)^{2}}}\) 

=>  cos  \(\varphi\) = \(\frac{10 }{\sqrt{20}\sqrt{10}}\) = \(\frac{10 }{10\sqrt{2}}\) = \(\frac{1 }{\sqrt{2}}\) => \(\varphi\)  = 450

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu