Bài 7 trang 81 sgk hình học 10


7. Tìm số đo của góc giữa hai đường thẳng

7. Tìm số đo của góc giữa hai đường thẳng d1 và d2

lần lượt có phương trình:

             d: 4x - 2y + 6 = 0         và              d: x - 3y + 1 = 0

Hướng dẫn:

Áp dụng công thức     cos  \(\varphi\) = \(\frac{|a_{1}.a_{2}+b_{1}.b_{2}|}{\sqrt{{a_{1}}^{2}+{b_{1}}^{2}}\sqrt{{a_{2}}^{2}+{b_{2}}^{2}}}\)

ta có                        cos  \(\varphi\) = \(\frac{|4.1+(-2 ).(-3)|}{\sqrt{4^{2}+(-2)^{2}}\sqrt{1^{2}+(-3)^{2}}}\) 

=>  cos  \(\varphi\) = \(\frac{10 }{\sqrt{20}\sqrt{10}}\) = \(\frac{10 }{10\sqrt{2}}\) = \(\frac{1 }{\sqrt{2}}\) => \(\varphi\)  = 450

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu