Bài 2 trang 80 sgk hình học 10

Bình chọn:
4.1 trên 36 phiếu

2.Lập phương trình tổng quát của đường thẳng ∆ trong mỗi trường hợp sau:

Bài 2. Lập phương trình tổng quát của đường thẳng \(∆\) trong mỗi trường hợp sau:

a) \(∆\) đi qua điểm \(M (-5; -8)\) và có hệ số góc \(k = -3\)

b) \(∆\) đi qua hai điểm \(A(2; 1)\) và \(B(-4; 5)\)

Giải

a) Phương trình của \(∆\) là : \(y + 8 = -3(x + 5)  \Rightarrow 3x + y + 23 = 0\)

b) Đường thẳng \(∆\) đi qua \(A(2; 1)\) và \(B(-4; 5)\) nhận vectơ \(\vec{AB} = (-6; 4)\) là một vectơ chỉ phương

Phương trình tham số của \(∆\) :

\(∆ :   \left\{\begin{matrix} x= 2-6t& \\ y= 1+4t& \end{matrix}\right.\)

Khử t giữa hai phương trình ta được phương trình tổng quát:

\(∆ : 2x + 3y - 7 = 0\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan