Bài 8 trang 81 sgk hình học 10


8. Tìm khoảng cách từ điểm đến đường thẳng

8. Tìm khoảng cách từ điểm đến đường thẳng trong các trường hợp sau:

a) A(3; 5)    ∆ : 4x + 3y + 1 = 0;

b) B(1; -2)   d: 3x - 4y - 26 = 0;

c) C(1; 2)    m: 3x + 4y - 11 = 0;

Hướng dẫn:

Áp dụng công thức:

       d(M0 ;∆) = \(\frac{|ax_{0}+by_{0}+c|}{\sqrt{a^{2}+b^{2}}}\)

a)        d(M0 ;∆) = \(\frac{|4.3+3.5+1|}{\sqrt{4^{2}+3^{2}}}\) = \(\frac{28}{5}\) 

b) d(B ;d) = \(\frac{|3.1-4.(-2)-26|}{\sqrt{3^{2}+(-4)^{2}}}\) = \(\frac{-15}{5}\) = \(\frac{15}{5}\) = 3

c) Dễ thấy điểm C nằm trên đường thẳng m : C ε m

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu