Bài 8 trang 81 sgk hình học 10


8. Tìm khoảng cách từ điểm đến đường thẳng

8. Tìm khoảng cách từ điểm đến đường thẳng trong các trường hợp sau:

a) A(3; 5)    ∆ : 4x + 3y + 1 = 0;

b) B(1; -2)   d: 3x - 4y - 26 = 0;

c) C(1; 2)    m: 3x + 4y - 11 = 0;

Hướng dẫn:

Áp dụng công thức:

       d(M0 ;∆) = 

a)        d(M0 ;∆) =  =  

b) d(B ;d) =  =  =  = 3

c) Dễ thấy điểm C nằm trên đường thẳng m : C ε m

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu