Bài 8 trang 81 sgk hình học 10

Bình chọn:
3.5 trên 28 phiếu

8. Tìm khoảng cách từ điểm đến đường thẳng

Bài 8. Tìm khoảng cách từ điểm đến đường thẳng trong các trường hợp sau:

a) \(A(3; 5)\)    \(∆ : 4x + 3y + 1 = 0\);

b) \(B(1; -2)\)  \( d: 3x - 4y - 26 = 0\);

c) \(C(1; 2)\)   \( m: 3x + 4y - 11 = 0\);

Giải

Áp dụng công thức:

      \( d(M_0,∆) = \frac{|ax_{0}+by_{0}+c|}{\sqrt{a^{2}+b^{2}}}\)

a)         \( d(M_0,∆) =\frac{|4.3+3.5+1|}{\sqrt{4^{2}+3^{2}}}= \frac{28}{5}\) 

b)         \( d(B,d) =\frac{|3.1-4.(-2)-26|}{\sqrt{3^{2}+(-4)^{2}}} = \frac{-15}{5} = \frac{15}{5} = 3\)

c) Ta có: \(3.1+4.2-11=0\) do đó điểm \(C\) nằm trên đường thẳng \(m\)

\( d(C,m) =0\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan