Giảm giá 30% cho tất cả khóa học các lớp đến 20-10-2017
Xem ngay

Chỉ còn: 15:16:15

Bài 4 trang 80 sgk hình học 10


4.Viết phương trình tổng quát của đường thẳng

4.Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm M(4; 0) và N(0; -1)

Hướng dẫn:

Phương trình đường thẳng MN:

                  \(\frac{x}{4}\) + \(\frac{y}{-1}\) = 1    => x - 4y - 4 = 0

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu