Bài 4 trang 80 sgk hình học 10


4.Viết phương trình tổng quát của đường thẳng

4.Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm M(4; 0) và N(0; -1)

Hướng dẫn:

Phương trình đường thẳng MN:

                  \(\frac{x}{4}\) + \(\frac{y}{-1}\) = 1    => x - 4y - 4 = 0

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu