Lý thuyết phenol


1. Phenol là những hợp chất hữu

1. Phenol là những hợp chất hữu cơ thu được khi thay thế nguyên tử hidro trong vòng  bằng nhóm hidroxyl (OH)

Cần phân biệt phenol và ancol thơm

2. Tính chất hóa học

a)      Phản ứng thế nguyên tử H của nhóm –OH: Tác dụng với kim loại kiềm và dung dịch kiềm tạo hợp chất phenolat:

C6H5-OH + NaOH → C6H5-ONa + H2O

C6H5-ONa    +  CO2 + H2O → C6H5-OH + NaHCO3

So sánh tính axit: CO2 > phenol > HCO3- > ancol.

b)      Phản ứng ở vòng benzen

Phenol tác dụng với nước brom tạo tribromphenol kết tủa.

Phản ứng thế vào nhân thơm ở phenol dễ hơn benzen nếu cho phenol phản ứng ở điều kiện êm dịu hơn thì thế được ở các vị trí para và ortho

Dung dịch phenol tác dụng với dung dịch HNO3 cho 2,4,6-trinitrophenol kết tủa màu vàng

+ HNO3 →  + 3H2O

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu